Tevékenységeink

 • Nyomtatás

(RÉGI ÉS ÚJ ÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZAK VONATKOZÁSÁBAN)

Társasházakhoz, lakóparkokhoz kapcsolódó szolgáltatások:

 • közös képviselet 
 • műszaki és garanciális feladatok 
 • üzemeltetés 
 • karbantartás 
 • közműszolgáltatókkal kapcsolatos ügyintézés 
 • könyvelés és adminisztratív feladatok ellátása 
 • társasház működését meghatározó dokumentumok elkészítése, módosítása (Alapító okirat, SzMSz, Házirend) – ügyvéd bevonásával, az ügyvédi díj megtérítése ellenében 
 • pályázatírás – évente egy darab pályázat elkészítését a vállalási ár tartalmazza. Egynél több pályázat elkészítése egyedi elbírálás alapján, külön díjazásért - a közgyűlésen kerül megvitatásra a költség vonzata. 
 • törvényi előírásoknak való megfelelés biztosítása 
 • jogi ügyintézés, szolgáltatások ) - ügyvéd bevonásával, az ügyvédi díj megtérítése ellenében. Az ügyvéd általános tanácsadását a vállalási díj tartalmazza. Az elvégzett plusz munkákért (behajtások, peres eljárások) kell a díjat megfizetni.

Közös képviseleti feladatok:

 • éves beszámoló és rendkívüli társasházi közgyűlések megszervezése, lebonyolítása 
 • közgyűlési határozatok végrehajtása, közgyűlési határozatok könyvének vezetése 
 • éves költségvetés és elszámolás készítése, közüzemi szerződéskötések felügyelete 
 • kapcsolattartás a tulajdonosokkal, gondnokkal, számvizsgáló bizottsággal 
 • tulajdonosi nyilvántartások vezetése, lakó névsor, elérhetőség, levelezési cím, stb. 
 • társasház gazdálkodásának elvégzése, szolgáltatók szerződés szerinti számláinak kifizetése
 • közös területek bérbeadás útján történő hasznosítása, szerződések karbantartása. 
 • a társasház egyéb adminisztratív feladatainak elvégzése 
 • szolgáltatói megbízási szerződések aláírása, bankszámla kezelése 
 • Közös tulajdon hasznosítására bérlőket keresünk 
 • a mellékmérőket ellenőrizzük

Műszaki és garanciális feladatok:

 • a beruházás befejeztével, műszaki bejárás megtartása, a javítást igénylő munkák meghatározása, a társasház közös területeinek műszaki átvétele 
 • garanciális igénybejelentések összegyűjtése, elvégzésének ellenőrzése 
 • az Alapító okirat alapján a társasház tulajdonosainak számbavétele (magán és közös tulajdon) 
 • a Társasház távlati feladatainak meghatározása

Napi fenntartási és üzemeltetési feladatok:

 • megszervezzük és ellenőrizzük az ingatlan üzemeltetését, tisztántartását, gépészeti, elektromos és központi berendezések karbantartását, hibaelhárítását 
 • hiba bejelentések fogadása, hibaelhárítás megszervezése, lebonyolítása, ellenőrzése 
 • ügyeleti szolgáltatás: 24 órás ügyeleti szolgáltatás biztosítása 
 • rendszeres épületszemlék megtartása (különös tekintettel a műszaki állagra, takarításra) 
 • tervszerű, ütemszerű karbantartási, felújítási munkák lebonyolítása 
 • szolgáltatói számla teljesítésének ellenőrzése, jóváhagyása 
 • gondnoki szolgáltatás: gondnok biztosítása a helyszínen igény esetén a (külön díjazásért)

Karbantartási feladatok:

 • a karbantartási tervnek megfelelő karbantartók kiválasztása, szerződéskötések 
 • a tervezők, gyártók által összeállított kezelési és karbantartási utasítás szerint az épület éves karbantartási tervének összeállítása 
 • A szerződött karbantartó cégek munkájának összehangolása, ellenőrzése

Könyvelési, számviteli feladatok:

 • teljes körű gazdasági ügyintézés 
 • ügyfélkapu biztosítása 
 • új bankszámla megnyitása, kezelése 
 • a pénzügyi stabilitás érdekében a tulajdonosok befizetési kötelezettségeinek rögzítése 
 • teljes analitikus, számítógépes könyvelés 
 • kintlévőségek behajtása, fizetési meghagyások kezdeményezése, jelzálogjog bejegyeztetés 
 • adóbevallások, adó- és járulékbefizetések 
 • mérleg és eredménylevezetés készítése 
 • adatszolgáltatás és kapcsolattartás a tulajdonosokkal, Számvizsgáló Bizottsággal 
 • bérszámfejtés, bérfizetés alkalmazott esetén – bérszámfejtő bevonásával, külön díj ellenében 
 • OTP Lakástakarékpénztári vagy Fundamenta megtakarítási szerződések megkötése 
 • Fűtés és melegvíz elszámolást készítése (központi kazánnal rendelkező társasházak esetében) külön díjazás ellenében, gyakoriság alapján 
 • Vízdíj elszámolás készítése (azon házak esetében ahol vízórás és nem vízórás lakások egyaránt megtalálhatóak) 
 • külön kérésre előző évek újrakönyvelése, felülvizsgálata – külön díjazás ellenében

Közműszolgáltatókkal kapcsolatos feladatok:

 • társasház átvételét követően a közüzemi mérőórák átírása a társasház nevére 
 • Közüzemi szolgáltatási szerződések megkötése 
 • Közüzemi szerződések nyomon követése, módosítása 
 • Főmérők, (mellékmérők) adatainak begyűjtése, nyilvántartása, folyamatos értékelése

Társasházi dokumentumok elkészítése

 • Alapító okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat és Házirend elkészítése, szükség szerinti módosításának lebonyolítása - külön díjazás ellenében, ügyvéd bevonásával 
 • Számviteli politika elkészítése - külön díjazás ellenében 
 • Parkolási rend elkészítése, módosítása 
 • Portaszolgálat és őrutasítás elkészítése és módosítása

Pályázatírás

 • Társasházakra vonatkozó pályázati lehetőségek figyelése, összeállítása, beadása és nyomon követése – évente egy darab elkészítése, beadása díjmentesen, a többi külön díjazásért (csak a felmerülő másolási / színes nyomtatási költségeket és az összefűzést kell megtéríteni) 
 • Pályázat előkészítése (felújítások, életveszélyes állapotok elhárítása, zöldpályázat)

Törvényi előírásoknak való megfelelés biztosítása

 • Társasházakra vonatkozó jogszabályok összegyűjtése 
 • Törvényi adatszolgáltatás elvégzése 
 • Műszaki berendezésekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek bejelentése